Högläsning för barn – viktigare än du tror

Många mammor (och föräldrar i allmänhet) använder sannolikt högläsning som ett sätt att hjälpa sina barn att somna. Högläsning kan dock ge barnen så mycket mer än bara en god natts sömn, och som mamma bör man därför se till att läsa för sina barn vid betydligt fler tillfällen än bara på sängkanten vid läggdags.

Den kanske mest uppenbara fördelen med att läsa högt för barn är att de utvecklar sin språkförmåga. Barn vars föräldrar har läst högt för dem har oftast ett bredare ordförråd och en bättre uppfattning om och en nyfikenhet på det skrivna ordet – de har sett vad andra har skapat genom att skriva, och har fått en grundläggande uppfattning om skrivandets konventioner (som att man skriver från vänster till höger) redan innan de börjar skolan. För att läsandet ska ha så stor effekt som möjligt för barnens språk är det bra att variera typen av böcker man läser, till exempel genom att då och då läsa en faktabok istället för en saga. Då stöter barnen på nya uttryck som ytterligare breddar deras ordförråd.

Att läsa har också en positiv effekt för barnens kreativitet och empatiförmåga, det vill säga deras förmåga att sätta sig in i andra människors livsöden. Det är framförallt sagor och berättelser som har denna effekt, och för att maximera de positiva effekterna är det viktigt att man som förälder pratar om texten med barnet, till exempel genom att ställa frågor som får barnet att reflektera. Av den anledningen är det bra att läsa samma bok flera gånger; barnet behöver då inte koncentrera sig på handlingen, eftersom hen redan vet vad som händer, utan kan istället fokusera på sina egna tankar kring handlingen. Då kanske barnet upptäcker nya sidor av berättelsen som hen inte tänkt på tidigare.

Det allra bästa med att läsa högt för barn är dock att man ger dem förutsättningarna för att få en läslust som varar genom hela livet, och som således kommer att ge dem alla dessa fördelar med att läsa under lång tid framöver. Förutom att läsa högt för barn är en av de viktigaste sakerna vuxna kan göra för att verkligen inspirera barn till att läsa att se till att böcker finns tillgängliga för barnen, antingen genom att köpa hem böcker eller genom att ta barnen till biblioteket regelbundet. Ett tillfälle då det passar utmärkt att introducera barnen för nya böcker är till exempel vid jul, eftersom barnen sannolikt kommer att känna större förväntan att läsa en bok som de har fått i julklapp. Julen kan dock vara en kostsam högtid för föräldrar, med alla andra julklappar och all julmat som ska införskaffas, och böcker prioriteras då ofta inte. En lösning för att kunna ge barnen böckerna till jul, även om pengarna går till annat, är att ta ett lån på exempelvis Risicum, där det är enkelt att låna precis den summa man behöver. Sedan kan man betala tillbaka lånet i början av det nya året, när hushållskassan har fyllts på igen, samtidigt som man kan läsa högt ur nya böcker för sina barn.

Leave a Comment

mts_howto