Är dagis bra för barnen?

I Sverige är nästan alla barn inskrivna i någon form av barnomsorg. Det antas att förskola är bra för barnen, oavsett om föräldrarna är hemma eller arbetar. Men är verkligen förskola alltid det bästa för barnen? Skulle en del barn må bättre av att vara hemma istället, och hur bra är verkligen våra förskolor? Det finns en god grund att ställa sig dessa frågor. Många av dagens förskolor har stora barngrupper och lite personal. Är det verkligen bra för barnen att bli lämnade hela dagarna på sådana ställen? Vad gör förskolorna som inte föräldrarna själva kan göra?

Stora barngrupper och lite personal

Förskolan ska vara en lärande plats för barnen att vistas på när föräldrarna arbetar eller av andra skäl inte kan ta hand om dem. Att vi har förskolor ska vi vara glada för. Utan förskolor hade kvinnor säkerligen till stor del fortfarande arbetat i hemmet. Men det är viktigt att förskolan är en plats där barnen blir väl omhändertagna. På många håll finns det barngrupper med över tjugo barn, i lokaler som inte är anpassade för så många människor. Det går ofta endast en pedagog på fem barn. På vissa håll finns det fler barn än dagisplatser. Med sådana premisser blir det svårt att bedriva en bra verksamhet.

Snart ännu fler barn med fler timmar?

I Stockholm vill man införa rätt till 40 timmars förskola för barn till föräldralediga. Man anser att förskolan är så bra att barn ska kunna vara där på heltid, trots att en förälder är hemma med syskon. Experter och förskolorna själva har kritiserat förslaget hårt. Eftersom förskolorna är så hårt belastade som de redan är, är det svårt att motivera varför barn ska vara där ännu mer, trots att inte fler resurser tillförs. Man kan verkligen ifrågasätta om förskolor med stora barngrupper och lite personal är det bästa för barnen. Barn behöver säkerligen den lek och stimulans som förskolorna kan erbjuda, men då måste förskolorna också ges resurser så att de kan erbjuda detta på ett bra sätt.

Leave a Comment

mts_howto