Frågor om föräldraledighet

Om du ska bli eller nyligen har blivit förälder vet du att det finns många frågor som ligger högt på agendan för att få livet att fungera. Det gäller inte minst de praktiska bitarna kring föräldraledighet. I början behöver åtminstone en av föräldrarna vara hemma för att ta hand om barnet – och här i Sverige får du ersättning för det. Här är några vanliga frågor kring föräldrapenning och föräldraledighet.

Vad är föräldrapenning?Pregnant Business Woman
Föräldrapenning är namnet som ges till ersättningen som alla nyblivna föräldrar får. Det ska motsvara inkomstbortfallet som det innebär att vara hemma med barnet på heltid. Föräldrapenningen har inga andra villkor än att du ska ha vårdnad. I vissa fall kan du också få föräldrapenning om du bor utomlands – så länge det inte rör sig om mer än ett år.

Hur länge får jag föräldrapenning?
Den svenska staten betalar ut föräldrapenning för totalt 480 dagar för varje barn. I Sverige finns det regler som gör att varje förälder måste vara hemma en viss tid för att du ska kunna få ut maximalt av föräldrapenningen. Det heter delad föräldraförsäkring och syftar till att ge båda föräldrarna möjlighet att vara hemma med barnet. Det finns dock en liten del som ni kan välja enligt eget tycke.

Hur fungerar föräldrapenning när du har ensam vårdnad?
Givetvis har även föräldrar med ensam vårdnad rätt till föräldrapenning. Då har du rätt till att ta ut alla 480 dagar själv och det finns inga krav på att du ska överlåta dagar till någon annan.

Hur mycket får jag i föräldrapenning?
Summan som du får i föräldrapenning är uppdelad enligt två olika skalor. Du får 390 dagar på så kallad sjukpenningnivå där utbetalningen baseras på vilken lön du har. Den andra delen kallas för lägstanivån och där ligger summan fastslagen på 180 kronor per dag. Det gör att du enklare kan göra upp en budget för dina inkomster under föräldraledigheten. På så sätt kan du också anpassa dina utgifter efter hur mycket du får i föräldrapenning. Ett sätt att dra ned på kostnaderna är att köpa saker på second hand från sajter som allaannonser.net.

Leave a Comment

mts_howto